Superwizja, to forma wsparcia pracy trenerskiej budująca większą świadomość i większe zrozumienie własnego warsztatu trenerskiego. W pracy z superwizorem istnieje możliwość przyjrzenia się emocjonalnemu i warsztatowemu aspektowi pracy z grupą, uzyskania podpowiedzi wobec trudności pojawiających się w szkoleniach, zyskania głębszego zrozumienia interpersonalnych i intrapersonalnych mechanizmów kształtujących współpracę w grupie.

Prowadzimy superwizję w paradygmacie psychodynamicznym, gdzie obszarem refleksji stają się oprócz świadomych interakcji, także nieświadome i wynikające z procesu zjawiska pojawiające się w grupie oraz w przeżyciu trenera.

Superwizję prowadzi trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Daje ona możliwość uzyskania rekomendacji i certyfikacji trenerskiej Polskiego Towarzystwa psychologicznego.

Superwizję prowadzi