Trening interpersonalny to dobrze znana forma intensywnej pracy wglądowej sprzyjającej rozwojowi osobistemu. Proponowany przez nas trening prowadzony jest metodą niedyrektywną zachęcającą uczestników do pracy na własnym doświadczeniu i wzmacniającą intensywność procesu grupowego. Wspólna grupowa praca w atmosferze życzliwości i otwartości sprzyja rozwojowi świadomości siebie, swoich emocji, radzenia sobie z własną i cudzą emocjonalnością, lepszej ekspresji siebie w grupie, a także refleksji nad sposobami budowania własnych relacji zawodowych i osobistych.

Jako metoda doświadczenia grupowego szczególnie polecana jest osobom zawodowo pracującym z innymi ludźmi, trenerom, menadżerom, konsultantom oraz każdemu, kto chciałby rozwinąć własny potencjał kontaktów z drugim człowiekiem.

Korzyści dla uczestników

  • Lepsze poznanie siebie i świata własnych uczuć, myśli i doświadczeń.
  • Rozwój własnej wrażliwości i wrażliwości na drugiego człowieka.
  • Wzmocnienie się w poczuciu własnej wartości i umiejętności pracy z grupą.
  • Poznanie w jaki sposób funkcjonuję w grupie oraz jak jestem przez grupę i innych ludzi odbierany.
  • Otrzymanie konstruktywnych informacji zwrotnych na swój temat oraz umiejętne ich udzielanie innym uczestnikom grupy.
  • Doświadczenie procesu grupowego oraz świadomych i nieświadomych mechanizmów pojawiających się w tym procesie.
  • Wzmocnienie się w rozpoznawaniu, nazywaniu i doświadczaniu emocji, także tych trudnych, i radzeniu sobie z nimi.
  • Intensywny czas przeznaczony dla siebie, własnego rozwoju i samopoznania.

Szkolenie prowadzi

Do pobrania

Trening interpersonalny (pobierz .pdf)