Funkcja: współzałożyciel Halibuta, trener, konsultant, coach. Odpowiada za sprzedaż i obsługę kluczowych klientów.

Ekspert: szkolenia umiejętności szefowskich, handlowych, umiejętności osobistych.

Specjalista w zakresie komunikacji i telefonicznego kontaktu z klientem.