Teambuilding to nie tylko uzupełnienie szkoleń, ale przede wszystkim nieszablonowe zajęcia, które mają na celu integrację pracowników. Teambuilding to czasami nagroda dla zespołu, odskocznia w pracy nad trudnym projektem lub forma docenienia partnerów lub kontrahentów.

 

Aby uatrakcyjnić zajęcia i angażować uczestników, program przybiera formę outdoorowej gry przeprowadzanej według jednego z naszych autorskich scenariuszy, w której pracownicy dzielą się na drużyny i odgrywają wcześniej przydzielone role. Każda z drużyn otrzymuje zadania do wykonania w określonych miejscach, do których musi dotrzeć, rozwiązując po drodze zlecone łamigłówki. Zadania niejednokrotnie wymagają nie tylko sprytu i kreatywności, ale również sprawności fizycznej, śmiałości i odwagi. Finałowe zadanie można wykonać jedynie dzięki kooperacji wszystkich uczestników, dzięki czemu zajęcia mają moc integrującą nawet dla dużych zespołów.

 

Wartością dodatkową Teambuildingu jest domknięcie i podsumowanie działań drużyn w wybranych punktach programu. W krótkim omówieniu pracy grupy wskazujemy na te elementy, które ułatwiły uczestnikom dotarcie do celu i służyły dobrej współpracy. Taka pozytywna informacja zwrotna może stanowić ważny impuls do wzrostu efektywności pracy zespołowej.

 

Korzyści z Teambuildingu:

 • Wzmocnienie poczucia przynależności do zespołu.

 • 100-procentowa interakcja.

 • Wzbogacenie współpracy zespołu.

 • Skuteczna integracja.

 • Wsparcie w komunikacji poprzez moderowanie ćwiczeń.

 • Nagroda dla pracowników.

 • Gwarantowany dreszczyk emocji.

 • Dobra zabawa.

 

Co zyskuje firma:

 • Wzmocnienie relacji między pracownikami i/lub kontrahentami.

 • Wzrost poczucia satysfakcji z przynależności do zespołu i firmy, który przełoży się na atmosferę w zespole i większą motywację do pracy.

 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników poprzez zadbanie o ich samopoczucie
  w zespole, nagrodzenie i docenienie ich wkładu w pracę grupy.

 • Możliwość lepszego poznania się pracowników z innej, nieformalnej strony.

 • Okazję na docenienie kontrahentów i partnerów biznesowych.

 • Możliwy element kształtowania CSR (w scenariuszach z elementami charytatywnymi).

 

Co zyskują pracownicy:

 • Dzięki działaniom w ramach poszczególnych części programu zwiększą świadomość własnych zasobów i predyspozycji, jak również obszarów do rozwoju.

 • Będą mogli sprawdzić się w różnych rolach w zespole.

 • Z większą uwagą spojrzą na działania swoje i innych członków zespołu.

 • Dzięki wspólnemu doświadczeniu wzmocnią relacje ze swoimi współpracownikami,
  w rezultacie będzie im się łatwiej pracować na stopie zawodowej.

 • Dostrzegą wartość stojącą za kooperacją, podejmowaniem dobrze zorganizowanych działań
  i zaufaniem do innych członków zespołu.

 • Będą mieli okazję do tego, aby poznać współpracowników z innej, nieformalnej strony, dobrze się przy tym bawiąc.

 • Doświadczą korzyści wynikających ze współpracy i zaufania do członków zespołu i partnerów biznesowych.

 

 

Przykładowe scenariusze Teambuildingu

Nasze scenariusze, przygotowywane przy ścisłej współpracy z działem HR czy sponsorem projektu, często zawierają elementy nawiązujące do branży klienta lub – w odrębnym wariancie – zupełnie od niej oderwane.

 

1. MŁODE WILKI

 

Uczestnicy wkraczają w akcję jako młode wilki polskiej gospodarki. Zamierzają podbić lokalny rynek, produkując… budy dla psów (element charytatywny zajęć).

 

Żeby rozpocząć swoją przygodę w wielkim świecie biznesu, wszyscy uczestnicy muszą zdobyć odpowiednie pozwolenia, certyfikaty, zaświadczenia dostępne w odpowiednich „urzędach”. Jedynie po ich uzyskaniu otrzymają kredyt na zakup surowców, z których zbudują swój produkt. Zajęcia kończy budowanie przez uczestników bud dla psów z wybranego wcześniej schroniska (firma może umieścić na budach tabliczki z informacją o sponsorze).

 

2. GWIEZDNI WOJOWIE

 

Uczestnicy jako Wojowie Dzidaj przemierzają kresy niedalekiego województwa, walcząc z ciemną stroną mocy.

 

Jasna strona mocy jest w niebezpieczeństwie, gdyż do ataku przymierza się Imperium Egoizmu. Tylko dzięki mocy Dobrej Współpracy można ją uratować. Uczestnicy, jako adepci walki jasnej strony mocy, przechodzą przez poszczególne próby i udowadniają Królowej Alemidali, że są gotowi na ostateczne starcie z wrogiem. Ruszają więc w bezkresne przestworza, by zniszczyć Imperium. Jednak mogą to zrobić jedynie za pomocą specjalnej interkomunikatywnej katapulty, którą uczestnicy muszą najpierw zbudować.

 

3. AGENCI

 

Uczestnicy wcielają się w rolę bohaterów ratujących świat przed wirusem zagrażającym istnieniu naszego globu.

 

Światu zagraża niebezpieczeństwo – grupa śmiałków rusza więc na ratunek, w poszukiwaniu szczepionki. Żeby móc wybudować pojazd, który doprowadzi ich do miejsca ukrycia szczepionki, muszą pokonać szereg zadań koniecznych do zebrania odpowiednich środków finansowych i sprawdzających ich umiejętności strategiczne. Po odbyciu całej serii prób są gotowi do misji ostatecznej – szczepionka jest bowiem ukryta w miejscu ciężko dostępnym, więc uruchomić może ją tylko największy śmiałek, kierowany wskazówkami swoich kompanów. Czy uda im się zdążyć na czas? Świat patrzy.

 

 

Koordynator projektów Teambuidling

Malwina Janik

malwina.janik@halibut.pl