Spotkanie I: 16-17.06.2016
Spotkanie II: 20-21.07.2016