W trakcie naszej kilkunastoletniej pracy trenerskiej i coachingowej zebraliśmy bogate doświadczenie, obszerną wiedzę i wypracowaliśmy wiele dobrych praktyk sprzyjających uczeniu się oraz wspieraniu ludzi w rozwoju.

Uczymy, zarówno w pracy z grupą jak i indywidualnej,działań na doświadczeniu w oparciu o ugruntowaną wiedzę psychologiczną i biznesową. Pokazujemy jak w dobrej atmosferze zachęcać do samodzielności i odpowiedzialności. Uczymy też coachingu, głównie narzędziowego.

Pracujemy w metodologii Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt.W naszej pracy korzystamy z wiedzy i doświadczenia płynącego z psychologii psychodynamicznej, humanistycznej, analizy transakcyjnej oraz szkół coachingu narzędziowego.

Osobom, które chcą wzmacniać swój warsztat trenerski, oferujemy naszą wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki, jakie udało nam się wypracować w trakcie kilkunastoletniej pracy szkoleniowej. Uczymy trenerów umiejętności pracy z grupą i indywidualnej pracy z klientami.

Prowadzimy superwizje trenerskie i coachingowe w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Pomagamy lepiej zrozumieć świadome i nieświadome mechanizmy uaktywniające się w relacjach między trenerem a grupą czy coachem a podopiecznym. Pomagamy przygotować się i prowadzić autorskie programy szkoleniowe i coachingowe. Służymy pomocą przy planowaniu oraz realizacji procesów edukacyjnych i rozwojowych.

Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu dobrych programów rozwojowych i edukacyjnych. Prowadzimy superwizję zespołów trenerskich i merytoryczne konsultacje programowe. Pełnimy nadzór merytoryczny nad zespołami trenerów wewnętrznych. Pomagamy tworzyć skuteczne programy szkoleniowe oparte o pracę na doświadczeniu i metodologię coachingu narzędziowego.