Praca z drugim człowiekiem wymaga systematycznej pracy nad sobą – budowania coraz głębszego i pełniejszego zrozumienia ludzkich zachowań, emocji i motywacji. Koniecznym narzędziem wsparcia dla trenerów i coachów są procesy superwizyjne umożliwiające lepsze zrozumienie własnych emocji i emocji klienta oraz bardziej obiektywną pracę z drugim człowiekiem.

 

Superwizje indywidualne i uczestniczące

Prowadzimy superwizje trenerskie i coachingowe w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Pomagamy lepiej zrozumieć świadome i nieświadome mechanizmy uaktywniające się w relacjach między trenerem a grupą czy coachem a podopiecznym.

Polecamy superwizję indywidualną – spotkania superwizyjne w naszej siedzibie oraz superwizję uczestniczącą, czyli wsparcie superwizyjne podczas realnej pracy z grupą. Oferujemy towarzyszenie trenerowi na sali szkoleniowej i pracę superwizyjną w trakcie, jak i po zakończeniu szkolenia.

 

Tworzenie programów szkoleniowych i coachingowych

Pomagamy przygotować i prowadzić autorskie programy szkoleniowe i coachingowe. Służymy pomocą przy planowaniu oraz realizacji procesu edukacyjnych i rozwojowych. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, wspólnie budujemy najbardziej opłacalne programy rozwojowe.