Szkolenie to jest kompendium wiedzy i szansą na rozwój umiejętności trenerskich w zakresie coachingu narzędziowego, czyli metody pracy z grupą w oparciu o symulacje realnych sytuacji oraz trening umiejętności. Podczas pierwszego i drugiego etapu szkolenia kładziemy nacisk na poznanie i przetrenowanie metodologii pracy.

Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego to szkolenie skierowane do trenerów z doświadczeniem w pracy szkoleniowej. Wymaga bowiem biegłości w nawiązywaniu kontaktu z grupą, umiejętności badania potrzeb szkoleniowych oraz radzenia sobie z oporem w grupie.  Pozwala poszerzyć własny warsztat trenerski, daje punkt odniesienia. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń z innymi trenerami. 

Pierwszy etap pracy szkoleniowej to wprowadzenie do metodologii, zapoznanie uczestników z tą metodą pracy z grupami. Drugi etap to doskonalenie indywidualnego warsztatu pracy – jest to szkolenie poszerzające umiejętność pracy tą metodą o proces budowania razem z grupą algorytmów działania oraz pracą superwizyjną nad własnymi sytuacjami w pracy z grupą.

Jako uczestnik zyskasz:

 •  Poznasz i przetrenujesz unikatową metodę pracy z grupami w oparciu o realną symulację i trening wybranych umiejętności.
 • Nauczysz się prowadzenia realnych symulacji szkoleniowych z wykorzystaniem nagrania i analizy zapisu video.
 • Wzmocnisz się w umiejętności udzielania konstruktywnych, rozwojowych informacji zwrotnych.
 • Zyskasz narzędzie pracy pozwalające na bieżąco modyfikować program szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej.
 • Będziesz potrafić angażować uczestników do samodzielnego poszukiwania rozwiązań dla ich trudnych sytuacji i brania odpowiedzialności za zmianę.
 • Dowiesz się jak wykorzystywać i budować algorytmy rozmów przydatne w różnych klasach sytuacji szkoleniowych.

Zarys programu:

 • Powitanie, przedstawienie się, wzajemne poznanie. Budowanie relacji w grupie przez poznawanie sposobów nawiązywania kontaktu w oparciu minimalizowanie projekcji, budowania kontaktu w oparciu o poziom potrzeb (interesów), a nie stanowisk.
 • Wprowadzenie w metodologię coachingu narzędziowego. Wykład dotyczący teorii coachingu narzędziowego oraz jego adaptacji do pracy szkoleniowej w grupach. Dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami metody. Wymiana doświadczeń.
 • Etapy prowadzenia coachingu narzędziowego w grupach. Zebranie sytuacji – ustawienie symulacji – odegranie, zapis i analiza video – udzielenie informacji zwrotnych – prezentacja/wypracowanie algorytmu – metodyka pracy w małych grupach – podsumowanie procesu. Omówienie kluczowych momentów i możliwych pułapek – dyskusja o metodologii.
 • Ćwiczenie umiejętności precyzyjnego formułowania celów i efektów pracy treningowej. Przygotowanie do prowadzenia symulacji. Praca indywidualna i na forum grupy.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania konstruktywnych i rozwojowych informacji zwrotnych – praca własna oraz skoncentrowana na uczeniu grupy tych umiejętności.
 • Zapoznanie się z kilkoma wybranymi algorytmami postępowania: algorytm asertywnej odmowy, algorytm komunikowania trudnej decyzji, algorytm informacji zwrotnej. Wypracowanie puli alternatywnych algorytmów.
 • Możliwe formy indywidualnej pracy treningowej. Zapoznanie się ze strukturami grupowymi ułatwiającymi trenowanie wybranych umiejętności.
 • Praca własna uczestników zajęć. Doskonalenie się w prowadzeniu fragmentów szkoleń metodą coachingu narzędziowego. Praca pod okiem trenerów. Analiza video własnego warsztatu pracy oraz informacje zwrotne od trenerów i uczestników.

Prowadzący szkolenie: