Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu dobrych programów rozwojowych i edukacyjnych. Prowadzimy superwizję zespołów trenerskich i merytoryczne konsultacje programowe. Pełnimy nadzór merytoryczny nad zespołami trenerów wewnętrznych. Pomagamy tworzyć skuteczne programy szkoleniowe oparte o pracę na doświadczeniu i metodologię coachingu narzędziowego.

Tworzenie programów rozwojowych

Oferujemy wsparcie przy opracowaniu merytorycznym i metodologicznym programów szkoleń – wspólnie z Państwem, analizując cele i dostępne zasoby, pomagamy stworzyć dopasowany do potrzeb oraz metodologicznie skuteczny program szkoleń.

Tworzenie materiałów szkoleniowych

Służymy wsparciem w wypracowaniu materiałów szkoleniowych. Tworzymy bazę ćwiczeń i case study, nagrywamy pomoce video i audio. Przygotowujemy platformy e-learningowe.

Przygotowanie trenerskie

Prowadzimy szkolenia trenerskie dla osób dedykowanych do prowadzenia programów. Pracujemy z trenerami wewnętrznymi i menadżerami, przygotowując ich do samodzielnej pracy na wspólnie przygotowanym programie.

Superwizje trenerskie

Wspieramy naszych Klientów w rozwoju kadry trenerskiej poprzez indywidualne i grupowe superwizje zespołów trenerskich.