Mając bogate doświadczenie psychologiczne wspieramy ludzi w doskonaleniu szeroko rozumianych umiejętności interpersonalnych. Rozwijamy różne aspekty komunikacji i umiejętności osobistych służących lepszej współpracy pomiędzy ludźmi.

Uczymy asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, mediacji. Poszerzamy rozumienie psychologiczne siebie i drugiego człowieka.

Koncentrujemy się także na usprawnianiu wewnątrz organizacyjnych procesów komunikacji i współpracy. Dotyczy to zarówno współpracy w ramach jednego zespołu, działu, jak i pomiędzy poszczególnymi komórkami w organizacji.

Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać realne konflikty wewnątrz organizacji, kształtować zachowania służące budowaniu porozumienia. Jesteśmy wsparciem w mediacjach i facylitacji ważnych procesów firmowych.

 

Korzystając z dorobku współczesnej psychologii stworzyliśmy szereg wyspecjalizowanych szkoleń doskonalących wybrane aspekty umiejętności osobistych. Polecamy się w obszarach związanych z komunikacją, współpracą, asertywnością oraz funkcjonowaniem w konflikcie.

Wspieramy naszych Klientów w usprawnianiu ważnych procesów organizacyjnych. Pomagamy prowadzić spotkania i zebrania zarządu. Planujemy i przeprowadzamy zespoły przez twórcze procesy rozwiązywania problemów, planowanie i wdrażanie zmiany, tworzenie spójnych systemów wartości.