Korzystając z dorobku współczesnej psychologii stworzyliśmy szereg wyspecjalizowanych szkoleń doskonalących wybrane aspekty umiejętności osobistych. Polecamy się w obszarach związanych z komunikacją, współpracą, asertywnością oraz funkcjonowaniem w konflikcie.