Ten warsztat oparty jest o filozofię budowania porozumienia w duchu Wygrany – Wygrany. Idea wzmacniania postaw asertywnych i umiejętnego odróżniania ich od agresywności i uległości, oparta jest na założeniu, że bardziej opłaca się współpracować i dbać o wspólne interesy, niż przechylać szalę zwycięstwa na którąś ze stron.

Zgodnie z założeniem, że tam gdzie są wygrani i przegrani na dłuższą metę przegrywają wszyscy, na warsztacie asertywności zapoznajemy uczestników z filozofią kształtowania relacji z uwzględnieniem potrzeb obu stron. Pozwalamy uczestnikom przećwiczyć najważniejsze umiejętności służące budowaniu takiej postawy w pracy i życiu codziennym.

Państwa pracownicy zyskają:

 • Szansę na zwiększenie świadomości uwarunkowań własnych działań w relacji do siebie i innych.
 • Możliwość zidentyfikowania swoich mocnych stron i ograniczeń w kontekście zachowań asertywnych. Kiedy staje się agresywny, kiedy ulegam, kiedy jestem asertywny?
 • Kluczowe umiejętności asertywnych w odniesieniu do zidentyfikowanych sytuacji uczestników w duchu wygrany – wygrany.
 • Okazję na integrację zespołu w oparciu o wspólny dialog i rozmowy o ważnych sprawach.

Zarys programu:

 • Czym jest asertywność? Wiedza, umiejętności i postawy sprzyjające byciu asertywnym. Konsekwencje różnych postaw życiowych, wybór własnej drogi kontaktu ze sobą i światem.
 • Analiza własnych mocnych stron i trudności w obszarze asertywności. Stworzenie indywidualnych map asertywności, jako drogowskazu do dalszej pracy.
 • Budowanie dobrego kontaktu z drugim człowiekiem. Najważniejsze mechanizmy komunikacji interpersonalnej: ujawnianie intencji, nazywanie emocji, pytania, odzwierciedlenie.
 • Obrona własnych granic: umiejętne odmawianie, asertywne stawianie granicy, obrona przed presją i manipulacją z poszukiwaniem alternatywy dla lepszego i bardziej satysfakcjonującego kontaktu.
 • Asertywne wyrażanie siebie: wyrażanie własnych emocji, konstruowanie komunikatów „ja” wyrażanie sprzecznych opinii, prośby o ważne rzeczy;
 •  Radzenie sobie z krytyką, konstruktywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki.
 • Analiza indywidualnego doświadczenia i sytuacji uczestników. Doskonalenie znanych i uczenie się nowych metod asertywnego zachowania.

Prowadzący szkolenie:

Do pobrania

Pobierz folder szkolenia: