Ten program pozwala odkryć najważniejsze mechanizmy (świadome i nieświadome) ułatwiające oraz utrudniające budowanie współpracy i porozumienia. Wierzymy, że kształtując relację z innymi ludźmi bardziej opłaca się współpracować, niż walczyć. Sądzimy też, że unikanie konfliktu i udawanie, że nic się nie dzieje, prowadzi do jego niebezpiecznej eskalacji. Jesteśmy przekonani, że energia włożona w umiejętne dogadanie się w końcu się opłaci, nawet jeśli nie przyniesie szybkich i łatwych rozwiązań.

Warsztat Doceń konflikt i zbuduj porozumienie uczy sposobów porozumiewania się, nastawionych na współpracę. Pozwala odnajdywać drogi porozumienia tam, gdzie argumenty, kontrargumenty, polemiki i prośby już nie działają.

Państwa pracownicy zyskają:

 • Szansę na zwiększenie świadomości uwarunkowań własnych działań w relacji do siebie i innych.
 • Możliwość zidentyfikowania swoich mocnych stron i ograniczeń w kontekście rozwiązywania sytuacji spornych i konfliktowych.
 • Wiedzę z zakresu współpracy nastawionej na współpracę i poszukiwania rozwiązań na poziomie interesów, a nie na poziomie stanowisk.
 • Metody wyjścia z sytuacji prośby lub odmowy do negocjacji i wspólnego poszukiwania rozwiązań.
 • Okazję do integracji zespołu w oparciu o wspólny dialog i rozmowy o ważnych sprawach.

Zarys programu:

 • Najważniejsze mechanizmy komunikacyjne budujące kontakt i porozumienie: mechanizm projekcji, ujawnianie intencji, zadawanie trudnych pytań, parafraza i odzwierciedlenie.
 • Stanowiska, kontekst, interesy różne poziomy rozumienia motywów działania. Docieranie z poziomu stanowiska do poziomu interesów. Budowanie dialogu w oparciu o poziom rzeczywistych potrzeb i motywów.
 • Zasady negocjacji oparte na współpracy. Sposoby budowania kontaktu nastawionego na współpracę, co robić a czego unikać.
 • Konstruktywny dialog – sposoby wychodzenia przechodzenia od prośby lub odmowy do negocjacji. Mechanizmy, postawy, zachowania ułatwiające i utrudniające prowadzenie negocjacji nastawionych na współpracę.
 • Użyteczne algorytmy działania. Pięć kroków dla skutecznego rozwiązywania problemów w oparciu o realne potrzeby obu stron. Algorytm prośby i odmowy z wyjściem do współpracy i wspólnego poszukiwania rozwiązań.
 • Podstawowe mechanizmy przeciwdziałania presji i manipulacji. Elementy Analizy Transakcyjne jako wytyczne do radzenia sobie z presją i manipulacją innych osób.
 • Analiza indywidualnego doświadczenia i sytuacji uczestników. Doskonalenie znanych i uczenie się nowych sposobu działania opartych o współpracę.

Prowadzący szkolenie: