Szkolenie Siła w różnorodności wyposaża uczestników w narzędzie pomocne w kontaktach między ludzkich na stopie zawodowej i osobistej. DISC® umożliwia bardziej świadome podejście do relacji i umiejętne dostosowanie się do naszego rozmówcy. Szkolenie to, polecane zarówno osobom mającym na co dzień kontakt z klientami, jak i wszystkim zainteresowanym różnicami indywidualnymi, jest prowadzone przez certyfikowanego trenera DISC®.

Państwa pracownicy zyskają:

  • Umiejętność analizy zachowań klienckich i rozpoznania w klientach typów osobowości scharakteryzowanych w DISC®.
  • Szansę na przećwiczenie metod komunikacji z osobami reprezentującymi poszczególne typy osobowości wg DISC®.
  • Zwiększenie umiejętności budowania dobrego kontaktu handlowego z klientami opartego na otwartości na potrzeby Klienta oraz dbaniu o interes firmy z pozycji Wygrany-Wygrany.
  • Wzrost poczucia mocy uczestników i osobistej satysfakcji z pracy.

Zarys programu:

  • Wprowadzenie w typologię DISC® Williama Marstona opisującą najbardziej charakteryzujące typy zachowań biznesowych.
  • Charakterystyka typów osobowości wg DISC® – cechy i zachowania specyficzne dla typów Dominującego, Wpływowego, Stabilnego i Ostrożnego.
  • Rola dostrojenia w kontaktach międzyludzkich jako umiejętność zbliżania światów dwojga ludzi – dostrojenie werbalne, niewerbalne, emocjonalne.
  • Posługiwanie się językiem korzyści elastycznie dostosowując się do typu osobowości rozmówcy.
  • Radzenie sobie z wyjściem z popularnych gier handlowych klientów, dopasowane do typu osobowości klienta.

Prowadzący szkolenie: