Praca nad umiejętnościami interpersonalnymi jest istotna niezależnie od momentu, w jakim znajduje się Państwa zespół. Dla młodych, kształtujących się zespołów wspólna praca szkoleniowa jest szansą jest otwarcie, oswojenie się ze sobą, integrację i wspólne kształtowanie przestrzeni pracy. Dla zespołów bardziej doświadczonych jest to obszar szczególnie ważny w sytuacjach napięć, konfliktów, zaburzeń działania. Niezależnie od stażu, szkolenie Skuteczna komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole pozwala na pochylenie się nad swoją rolą w zespole i kształtowaniu atmosfery pobudzającej do działania.

Państwa pracownicy zyskają:

 • Możliwość rozwoju w zakresie najważniejszych kompetencji komunikacyjnych.
 • Szansę na wypróbowanie w praktyce narzędzi komunikacyjnych ułatwiających wyrażenie siebie i dotarcie do prawdziwych intencji rozmówcy.
 • Inspirację poprzez pobudzenie uczestników do refleksji nad własnym stylem komunikacji i odpowiedzialnością za wpływ na współpracę z innymi.
 • Okazję na integrację ze swoim zespołem i lepsze poznanie współpracowników.

Zarys programu:

 • Doświadczenie sytuacji potencjalnie rywalizacyjnej między dwoma zespołami. Wprowadzenie w perspektywę „Wygrany-Wygrany”.
 • Style reakcji w sytuacji trudnej. Nastawienie na realizację potrzeb własnych i partnera interakcji. Od unikania, uległości i rywalizacji, przez kompromis do współpracy.
 • Potrzeby merytoryczne i psychologiczne – metody osiągnięcia porozumienia w sytuacji pozornie bez wyjścia.
 • Model Stanowisko-Kontekst-Interesy – umiejętność docierania do prawdziwych motywów zachowania naszych współpracowników.
 • Mechanizm projekcji i sposoby minimalizowania negatywnej projekcji w codziennej współpracy.
 • Modelowanie i zasada wzajemności.  Perspektywa reaktywności i proaktywności w kontakcie. Modelowanie w relacji, czyli jak zwiększać szanse na porozumienie poprzez odsłanianie ludzkiej twarzy i prawdziwych, ważnych intencji.
 • Komunikaty Ja, Ty, To. Narzędzie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej w funkcji poruszania trudnych tematów. Ćwiczenie konstruowania i udzielania na forum informacji zwrotnych.

Prowadzący szkolenie: