Analiza Transakcyjna jest koncepcją pozytywną, głosi możliwość wprowadzania zmian w swoje życie i relacje, zachęca ludzi do aktywnego kształtowania związków z innymi, do brania odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory, życia bardziej świadomego, a przy tym spontanicznego, autentycznego, do zmierzania do pełnej realizacji siebie i dążenia do uzyskania większej autonomii.  

Wierzymy, że zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu AT oraz doświadczenie i opracowanie najważniejszych zjawisk interpersonalnych w kategoriach AT pozwoli znacznie usprawnić codzienną współpracę na poziomie zawodowym, jak i wprowadzić ważne i satysfakcjonujące zmiany w życiu osobistym uczestników zajęć.  Sądzimy bowiem, że większa samoświadomość oraz lepsze rozumienie swoich relacji z innymi sprzyjają czerpaniu większej satysfakcji z bycia z ludźmi, a przez to minimalizują liczbę sytuacji trudnych oraz zwiększają efektywność pracy zespołów.

Państwa pracownicy zyskają:

 • Nauczenie uczestników szkoleń najważniejszych pojęć z zakresu AT i ich praktycznego wykorzystania do usprawniania swoich relacji zawodowych i osobistych z innymi ludźmi.
 • Wyposażenie uczestników w spójny system pojęciowy, co stworzy nową płaszczyznę doświadczenia i komunikacji miedzy uczestnikami szkoleń.
 • Poprawa jakości współpracy w relacjach zawodowych.
 • Zwiększenie samoświadomości własnego wkładu w budowanie relacji osobistych i zawodowych.
 • Zachęcanie ludzi do większej odpowiedzialności za swoje działania (rozwój Dorosłego).
 • Pogłębienie autentycznych relacji między uczestnikami zajęć w poszczególnych grupach.

Zarys programu:

 • Stany Ja – Rodzic, Dorosły, Dziecko – wprowadzenie do analizy funkcjonalnej, czyli dlaczego różni ludzie zachowują się różnie w różnych sytuacjach? Dlaczego warto dbać o swoje Dziecko, wzmacniać Dorosłego i przysłuchiwać się narracji wewnętrznego Rodzica?
 • Test diagnozujący stany Ja – autodiagnoza uczestników wraz z omówieniem oraz informacjami zwrotnymi od grupy.
 • Typy transakcji – czym są transakcje równoległe, skrzyżowane, jawne i ukryte i jak wykorzystać tą wiedzę do usprawnienia codziennej komunikacji?
 • Zasady komunikacji według AT – jak świadomie wpływać na proces komunikacji, aby minimalizować trudne sytuacje w relacjach interpersonalnych,  jak z nich wychodzić korzystając z wiedzy o przebiegu transakcji?
 • Rozpoznawanie stanów Ja i transakcji na codziennych sytuacjach komunikacyjnych uczestników – analiza przypadków.
 • Pozycje życiowe – wprowadzenie do asertywności w rozumieniu Analizy Transakcyjnej, pojęcie projekcji, sposoby jej minimalizowania, czyli jaki i dlaczego warto zmierzać w stronę pozycji ja OK. ty OK.
 • Głaski, czyli znaki rozpoznania. Po co zbieramy brunatne znaczki, jaka jest moc głasków w budowaniu relacji i dlaczego warto o tym pamiętać w codziennym życiu w grupach?
 • Najważniejsze pojęcia z teorii gier psychologicznych, przykłady gier. W co i po co grają ludzie w organizacjach, jak nie dać się wciągać w gry interpersonalne, jakie są metody wychodzenia z gier?

Prowadzący szkolenie: