Wspieramy naszych Klientów w usprawnianiu ważnych procesów organizacyjnych. Pomagamy prowadzić spotkania i zebrania zarządu. Planujemy i przeprowadzamy zespoły przez twórcze procesy rozwiązywania problemów, planowanie i wdrażanie zmiany, tworzenie spójnych systemów wartości.

 

Facylitujemy procesy biznesowe i organizacyjne

Wspieramy naszych Klientów w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań biznesowych i organizacyjnych. Jesteśmy facylitatorami grup projektowych i roboczych pracujących nad ważnymi zagadnieniami firmowymi.

 

Dbamy o przebieg procesu, proponujemy użyteczne modele rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zadajemy trudne pytania, konfrontujemy wątpliwości. Wspólnie z Klientami wypracowujemy strategie działania.

 

Moderujemy spotkania

Pełnimy funkcje moderatorów w ważnych momentach firmowych: zebrań zespołów menadżerskich, grup projektowych, zarządów. Pomagamy prowadzić spotkania dotyczące ważnych lub trudnych tematów. Tworzymy zewnętrzny, niezależny punkt widzenia ułatwiając przebieg spotkań, dbając o ich efektywność i realizację zamierzonych celów.

 

Mediujemy konflikty w organizacji

Prowadzimy mediacje w realnych konfliktach organizacyjnych. Z empatią i zrozumieniem pomagamy obu stronom lepiej zrozumieć swoje oczekiwania i potrzeby. Dbamy o nazywanie ważnych interesów i bezpieczną, konstruktywną komunikację. W bezpiecznej, ludzkiej atmosferze dążymy do znalezienia najlepszych rozwiązań. Pomagamy poszerzyć perspektywę patrzenia, „wyjść z własnych butów” i odnaleźć wspólne interesy.